Splošni pogoji poslovanja Jure Černec s.p. »www.vert-pro.si« so sestavljeni skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. Spletna stran »www.vert-pro.si« je spletno mesto, namenjen predstavitvi podjetja in storitev, ki jih opravlja. Upravlja jo Jure Černec s.p., Rašpoh 35a, 2000 Maribor, v nadaljevanju ponudnik.

Uporabnik je oseba, ki dostopa do spletne strani »www.vert-pro.si«, v nadaljevanju kupec.

Z obiskom spletne strani in oddajo povpraševanja kupec potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev poslovanja na spletni strani »www.vert-pro.si« ter se z njimi v celoti strinja.

 

PODATKI O PONUDNIKU

Jure Černec s.p.
Rašpoh 35a 
2000 Maribor
DŠ: SI 28184670
Matična številka: 6610757000
DDV zavezanec: DA

 

VAROVANJE PODATKOV

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov. Ti bodo uporabljeni izključno za odgovarjanje na povpraševanja in v primeru oddaje povpraševanja za delo, za morebitno izvedbo razgovora. Uporabnik podatkov ne bo posredoval nepooblaščenim tretjim osebam. Za posredovane osebne podatke kupca velja politika varstva osebnih podatkov, ki je objavljena na spletni strani »www.vert-pro.si«.

 

KONČNE DOLOČBE

Ponudnik si bo prizadeval, da bo v čim krajšem možnem času obravnaval pritožbo in o tem obvestil kupca. Ponudnik si bo prizadeval, da bo morebitne spore s kupcem rešil na miren način, če pa to ne bo mogoče, je za spore med ponudnikom in kupcem določena pristojnost sodišč v Republiki Sloveniji. Za pogodbeno razmerje med ponudnikom in kupcem velja pravo Republike Slovenije, predvsem določila Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) in Obligacijskega zakonika (OZ). Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe Splošnih pogojev kadarkoli oziroma brez predhodnega obvestila. Sprememba splošnih pogojev velja z dnevom objave na spletni strani »www.vert-pro.si«.

Objavljeno dne 15. 1. 2021